Մեջբերումներ

nspkbDA3RLQ Просмотров

Մեջբերումներ | Մայիսի 19

19.05.2020

Մեջբերումներ

Քաղաքական գործիչների ելույթներից, սոցիալական ցանցերի գրառումներից մեջբերումներ՝ երկրում առկա իրողությունների մասին:

Съемки

С
По